Dasha Mahavidyas

“Ma Kali is the inner power of Yoga, the Yoga Shakti who dissolves the mind into the supreme Bliss. Ma Kali indicates the impermanence of all things, which is why she wears a garland of skulls. Yet she is also the ultimate transforming power of time which takes us from death to immortality. Kali is boundless space , the limitless void, indicated by her dark blue colour. Her magical dance of transformation is is all existence. She represents the complete victory of the Divine over all death and destruction. Her warrior Goddess form removes all illusions of the mind and reveals the undying presence of our innermost Self that is One with All.” David Frawley

Kali is the first of the Dasha Mahavidyas, and what I call the ‘darker shade of the good Goddesses’. There is a wild and unleashed power in these 10 Hindu Goddesses.

Maha= groot/superieur, Vidya= kennis/wijsheid. De Mahavidyas als groep Hindoe godinnen zijn bekend in de 10e eeuw (900/1000). De origine van deze kosmische krachten is terug te vinden in de Sakta Purana, tantrische literatuur. In sommige tempels in India kun je hun afbeeldingen zien.
Dasha Mahavidyas oftwel 10 kosmische krachten. Er is maar 1 Godin, maar ze heeft vele vormen. Net als dat jij een vrouw/man bent maar vele gezichten kent. Elk van de 10 Godinnen vertegenwoordigt een specifiek pad richting Zelf Realisatie. De Mahavidyas hebben elk een verhoogde staat van bewustzijn en beschikken over mentale en fysieke krachten. Van oudsher wordt de relatie tussen Godin en sadhaka geheim gehouden. Dat wil zeggen dat alleen de devotee , Godin en soms ook de guru kennis hebben van de rituelen en meditaties.

The Dark Feminine is een Jungiaanse term waar mee wordt aangegeven de mysterieuze, gevaarlijke en occulte kracht die in het vrouwelijke huist (Shakti). In de vrouw zelf huist de kracht van leven en dood in de baarmoeder. Het vrouwelijke is een enigma en haar proberen te begrijpen is de boot mislopen. Toch zijn er sleutels die toegang bieden tot het duistere van het vrouwelijke aspect (in ons allen). Die sleutels maken de weg vrij voor spelen, relativering en brengt licht in de duisternis.

We kijken naar de Godin Kali en zien in haar dood en wedergeboorte. Door emoties juist te erkennen kunnen we ze transformeren en de levenskracht erachter gebruiken. Dat is haar potentie en die energie moeten we durven gebruiken. De kracht van het nu. Kali laat ons zien dat alles wat aan tijd onderhevig is: tijdelijk is. Dat we de vorm van dingen en gebeurtenissen niet zo serieus moeten nemen. Want ze veranderen toch altijd. Het enige waar zij waarde aan hecht is dat wat geen vorm heeft. Het tijdloze aspect. Je zou kunnen zeggen de Shiva energie. Misschien herken je het wel uit je eigen leven. Dat je ineens alles verliest waar je altijd op had gebouwd. Je relatie, je gezondheid, je baan, je huis, je identiteit. Wanneer je dit overkomt in je leven dan weet je: de kracht van Kali komt even bij je huishouden. Dan kun je twee dingen doen: er tegen vechten en in alle macht je blijven identificeren aan de vorm. Of compleet in de overgave gaan. Dit is de kracht van Kali en je kans tot transformatie. Overgave aan dat wat overblijft, als de vorm is verdwenen.

With Sacred Belly Dance and Temple Practices we discover our Fierce Feminine essence. Movements from the hips and pelvis will stimulate life force, sensuality, playfullness and creativity. Understanding and enjoying our sexual energy. Surrendering to the power of Shakti, to life itself, to embracing all aspects of life we become one with the Creation. From ancient tribal societies to temple practises, raising Kundalini energy is a Sacred Practise amongst women.

379142_2877838782069_1142983101_33314277_1572373311_n

Voor het onderdrukking van de kracht in je vrouwelijke essentie (Shakti)in de vorm van seksualiteit, woede of sensualiteit betaal je een hoge prijs. De prijs is vaak angst, onderdrukking, jezelf wegcijferen, te veel geven aan anderen, pleasen, depressie, schaamte, seksuele klachten, lichamelijke klachten etc etc. Maar wat is de werkelijke angst? We gaan kijken naar dat ‘gevaar’. De Masterclass laat zien dat deze schaduwkant juist een weg kan zijn naar bevrijding en ongekend talent.