Shakti Tantra and Temple Practise

SHAKTI: The term Shakti defines an aspect of the universe, with numerous nuances, such as kundalini, cosmic creative force, terrible power which destroys all limitations, Goddess who grants boons, feminine force residing in beautiful, radiant, vital and spiritual women. According to the Tantric Scriptures She has innumerable ways of manifesting herself. Shakti is Maya, (illusion) who appears as reality and hides the Absolute Conscious Truth from the ignorant. Shakti represents the force of transformation in the form of Kali.Shakti also called ‘The Goddess’ who encourages us to tread the path of Tantra and realize the real mission of being on the human plane as a woman.

Everything that is movement and energy, earthly life (micro-, and macrocosmic) is in reality the action of Shakti, the Cosmic Mother, who embraces everything and is in the same time beyond.In the tantric cosmology, the whole universe (the macrocosm) is considered to have emerged and to be permanently sustained by two forces, opposed in term of polarity: Shiva (masculine) and Shakti (feminine). Shakti, in a Tantric perspective, cannot be confined in a structure. She is all the elements, earth, water, fire, air without ascertaining the identity of any.

In Shakti Tantra it is believed that a woman is not able to embrace her femininity if she ignores the divine aspect within her. The study of Shakti Tantra, for example in the Mahavidyas, is mostly related to worship of the feminine energy – the Goddess.  Kali is the most known of all Mahavidyas – she is the purest form of transformation. The Tantric Goddess of destruction of belief systems and everything that has form.

Through ancient Tantric practise you will learn how to open your body to the Divine. Shakti Tantra initiations and transmissions. Learn about the most fierce form of Shakti: Kali energy, and get clarification on what this Goddess really represents. You will learn how to move Shakti energy through the body. You will reconnect with the deep longing that will guide you to surrender and trust. Replace will- power with receptivity in your life. Find your own spiritual, sexual practice.

Sacred Prostitute/ Temple Goddess/ Devadasi/ Dakini:
De hoer was oorspronkelijk een priesteres, de weg naar het goddelijke, via inwijdingen en met als tool haar lichaam kwam je in een staat van verlichting. In oude tijden kwamen mannen naar de Sacred Prostitute, de Quedishtu, wat letterlijk ‘de ongeschondene’ betekent, om gereinigd te worden en herenigd met de goden. In het oude India waren er de Deva Dasi’s, deze vrouwen stelden hun wezen in dienst van de Goddess.

For me personally the study of Shakti Tantra and the studies of mysteries of the Mahavidhyas (ten Wisdom Goddesses) gave me so many revelations that it made me experience expansion in all aspects of my femininity, my body, my consciousness, my sexuality, my relationships, etc. The Goddess encourages us to tread the path of Tantra and realise the real mission of being on the human plane as a woman. It is my mission to share and support other women in awakening their inner Goddess, for the benefit of all beings.

Vrouwelijke seksualiteit:
wordt in iedere religie onderdrukt. En het is juist die kracht die een mens kan veranderen. Empoweren en diepe wijsheid met zich mee brengen. Onze maandelijkse
cyclus, het dragen en baren van een kind, het verliezen van een (ongeboren) kind, menopauze, relaties en seks met het andere geslacht, zijn allemaal thema’s die vaak onbesproken blijven. Niet de diepte ervan. De levenskracht die in onze baarmoeder zit, het leven en de dood die in dit gebied maandelijks plaatsvindt.

Met kennis over vrouwelijke seksualiteit kunnen vrouwen niet alleen meer beschikken over hun eigen lichaam maar ook bewust kiezen hoe zij hun leven willen leiden. Moeder, of alleenstaande moeder, bewust geen kinderen, een partner of meerdere, en meer. Dit alles met een bewust schijnend licht over alles wat ze doen. Uit het drama en in innerlijke wijsheid. Zo creëren we een generatie van vrouwen die beschikken over kracht van de Divine Feminine.

Een seksueel ontwaakte vrouw heeft de combinatie gelegd tussen bekken en intuïtie, tussen baarmoeder en hart. Een erotische energie die niet te vatten is. Een vrouw met een mysterie. Doordat ze sterkt staat in haar vrouwelijke energie, wordt de energie gepolariseerd en de man in zijn mannelijke kracht gezet. Authentieke vrouwelijkheid. Transformatief in schoonheid. Zo is elke vrouw uniek en ontwaakt ieder aspect in haar, op haar eigen wijze.

In het vrouwelijk orgasme schuilt ongelooflijk veel kracht. Een soort nucleare energie die zich kan manifesteren en kan exploderen op heel veel verschillende manieren. Dit kan voor een
man behoorlijk intimiderend zijn. Er zijn tal van soorten orgasmes voor de vrouw beschikbaar. Combinatieorgasmes, dalorgasmes, piekorgasmes. Als we kijken naar het energetisch lichaam zijn er 7 chacra’s en daar aan gerelateerd 7 orgasmes. Een vrouwenlichaam is daarmee een multidimensionaal wezen.

In de trainingen van School of Shakti werken we veel met het lichaam. Het lichaam reageert en herkent de teachings van de het heilige vrouwelijke principe. Sensualiteit, plezier, speelsheid en het diepe weten. Begrijpen en kunnen volgen van sensuele energie in het lichaam. We dragen allemaal die mystieke vrouw in ons die wil ontwaken. We geven haar een stem en support door de levensenergie vrijelijk te laten stromen richting extatische en orgastische ervaringen van het vrouw-zijn. Elke cel zal aangewakkerd worden en weer tot leven komen om te gaan staan en stralen in vrouwelijk leiderschap. In vertrouwen, liefde, schoonheid en zorg. Vrouwen kunnen niet alleen kinderen baren maar allerlei scheppende krachten die mysterieus zijn. In dienst van de Divine Feminine, haarzelf en for the benefits of all beings.