Enter the Temple of the Goddess

Shakti Tantra

Sinds de komst van Tantra in het westen zijn er veel misverstanden over tantra. Zoals ‘wij westerlingen’ het fysieke aspect van Yoga destilleren, zo doen we dat ook met Tantra. Zo denken we dat Tantra bedoeld is om te genieten via onze zintuigen en vergeten we het non-duale aspect waarin de zintuigen de poort zijn tot het eeuwige. Zo denken we levendiger of seksueler te zijn door het opwekken van kundalini en laten we de kans liggen om de levendigheid in ons systeem te laten omzetten in onvoorwaardelijke liefde en compassie. Tantra vanuit het perspectief van Shakti, het vrouwelijke aspect van God, gaat ons een boekje open doen over de geheimen van alchemie. De devotie voor het vrouwelijke aspect in onszelf, de natuur, binnen en buiten ons- gaat boven het lichamelijke aspect om. Het verenigt en vereeuwigt ons met het aspect in ons wat onveranderlijk is. Devadasi’s en TempelGodinnen werden opgeleid tot inwijdsters, helers, kunstenaressen die toveren met het levenselixer. Dit deel zit in ons verankerd. En gaan we herontdekken