+31 (0)649135246

the path of destruction

a question from a participant in my training: ‘what is a true tantra teacher? and what about my boundaries?’ People who look for spirituality or tantra THINK that the path of spirituality is very rosy, cosy, colorful and loving. WRONG. The path of true...

Addicted to Tantra

Last Sunday I made an attempt to explain what Shakti Tantra is. I always find that super difficult and vulnerable because that knowledge cannot really be transferred from head to head. And I see a new light on this topic every day, which has now become my life. I have...

Verslaving aan Tantra workshops

Afgelopen zondag heb ik een poging gedaan uit te leggen wat Shakti Tantra is. Dat vind ik altijd super moeilijk en kwetsbaar omdat die kennis niet echt van hoofd tot hoofd over te brengen is. En ik zelf iedere dag weer een nieuw licht zie branden mbt dit onderwerp,...

ik speel graag met de polariteiten

Nergens wordt de dynamiek tussen mannelijke en vrouwelijke energie zo helder als in de Tantric Dance. Afgelopen weekend heb ik net een module Sexual Awakening afgesloten met vrouwen die bezig zijn te ontwaken. Niet alleen seksueel, maar ook qua vertrouwen in de...

Het uber-wezen: yoga docent

Soms lijkt het alsof yoga leraren en leraressen een soort uber-status hebben 🎓en dat jij als ‘leerling’ hebt te luisteren naar de ‘teachings’. Mijn eigen ervaring afgelopen week was ook zoiets; mijn gezondheid op dit moment is super...